"לא העלינו מחירים השנה, קשה לשרוד"
איפה הכסף
Paris