פרק 145 - אין לחם, תאכלו עוגות
בן וינון, בקיצור
Paris