"חוק שנותן כלים מאוד טובים למשטרה"
אראל סג"ל
Paris