"ההנחיה לתושבים היא להישאר בסמוך למרחבים מוגנים"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris