"בחזרות גנרליות שומרים על הילוך נמוך"
איריס קול
Paris