"קיבלנו את ההמחשה לכמה הממשלה הזו מנותקת"
ינון מגל ובן כספית
Paris