"להתנצל על שעמדנו על דעתנו ליזום? מה פתאום"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris