"בחודשיים האחרונים אני מרגישה מעין חוסר יציבות"
פרופ' רפי קרסו
Paris