"אני רוצה אצלי בלב אהבה לכולם, גם לערבי וגם להומו"
אראל סג"ל
Paris