"לנו אומרים 'אין כסף' ופתאום יש כסף"
איפה הכסף
Paris