לכבוד הדבקים במטרה שהיא הפלת הממשלה
בן כספית ואריה אלדד
Paris