"במקום לומר שהמערכת קורסת - לעבור לקריאה"
איפה הכסף
Paris