זה לא כל כך נעים לראות פח מלא
אדוני ראש העיר
Paris