"יכול להיות שזה טוב לרה"מ ששר האוצר מתקמצן"
אראל סג"ל
Paris