"אין למחלה הזאת טיפול, אני שמח שהשלמנו את היצירה"
שיחות לילה
Paris