המחדל ברשות מקרקעי ישראל
בן כספית ואריה אלדד
Paris