הבטחה של 9 מיליארד? בעוצמה יהודית אופטימיים
בן כספית ואריה אלדד
Paris