ניר ברקת דרש לפטר את הממונה על התחרות
אראל סג"ל
Paris