"ממליץ לשר האוצר להפסיק להפריח סיסמאות"
איפה הכסף
Paris