"בסוף ידעתי שעוד אשוב אל התיאטרון"
מרסל מוסרי
Paris