גנץ: "26 שנה אין תלונה על הדתה ועל אורחות החיים - הפוך"
אראל סג"ל
Paris