"כשנפטרים הגדולים שלנו, אז יש הזדמנות להציץ קצת לעולמם הפנימי"
גיא פלג
Paris