"הרגשתי שלטקסט היה פוטנציאל להפוך לשיר"
איריס קול
Paris