"רוצה שהשירים ירדפו אחריי ולא אני אחריהם"
איריס קול
Paris