"מי יודע - אולי עכשיו, אתה בשערי גן העדן"
מרסל מוסרי
Paris