"מי שיש לו למה לחיות, יכול לשאת כל איך"
תחשבו טוב
Paris