"אמרתי לראש הממשלה 'פספסת פה בגדול'"
ינון מגל ובן כספית
Paris