"כל הזמן חווים העלבות וחוסר שביעות רצון מעולם המבוגרים"
מיכל דליות
Paris