"הבמה היא כמון סלון ביתה של מיטשל"
רבקה מיכאלי
Paris