"הגזענות ממיטה קלון על הכדורגל הישראלי"
גיא פלג
Paris