"כשהפכת את זה לימין ושמאל, הרסת לנוה"
ינון מגל ובן כספית
Paris