"אין יכולת לצאת למבצע שיגדע את הטרור"
אראל סג"ל
Paris