"לא יהיה הסכם קיבוצי? שנת הלימודים לא תיפתח"
איפה הכסף
Paris