חשש לסרטן מממתיק מלאכותי?
בן כספית ואריה אלדד
Paris