"יש בג'נין אנשים שלא משלימים עם קיומנו"
ינון מגל ובן כספית
Paris