"היה מרגש ומטורף, זוכה לעשות זאת עם אומנים מדהימים"
איריס קול
Paris