"מתחילת השנה רואים תחרות בין הבנקים הגדולים - נלחמים על כל לקוח"
איפה הכסף
Paris