"משלם המיסים מממן בטירוף את האירוע הזה"
אראל סג"ל
Paris