מה עושים כשהמסעדות נמצאות בקו המחאה?
איריס קול
Paris