מה עושים כשהמסעדות נמצאות בקו המחאה?
רז שכניק
Paris