"אין דבר כזה זמן איכות - הכמות יוצרת איכות"
תחשבו טוב
Paris