"הם רצים מרתון אבל לא מסוגלים להביע רגשות"
בראייה אחרת
Paris