"זו הפרעה נפשית כפייתית שיש לה כל מיני ביטויים"
פרופ' רפי קרסו
Paris