"עם התקדמות הטכנולוגיה, הצליחו לאתר את ה־DNA"
בן כספית ואריה אלדד
Paris