"אנחנו יודעים הרבה, אבל לא יודעים כלום"
בראייה אחרת
Paris