"מזעזעת אותי המחשבה שאפשר להשתמש בנו בתור חיילים בקרב הזה"
אראל סג"ל
Paris