"הפורמט עובר מידי רשות מקצועית לרשות ממשלתית"
איריס קול
Paris