"תפקידנו הוא לחנך את ילדנו לעתיד טוב יותר"
מעיין אדם
Paris