בכנסת נמשך הדיון לקראת אישור החוק לביטול עילת הסבירות
איפה הכסף
Paris