"מי אתם שתשחקו בביטחון שלנו?"
בן כספית ואריה אלדד
Paris